δυσταίνω

[688] (δυσταίνω), als Stammwort von δύστηνος angenommen von Gramm.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 688.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: