δύστρος

[689] δύστρος, , der Monat März bei den Macedoniern, Nicarch. 15 (XI, 243) u. VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 689.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: