εἰ δή

[723] εἰ δή, wenn ja, wenn doch, wenn nämlich, eine Annahme, die als zugegeben u. anerkannt hingestellt wird, der also nicht widersprochen werden darf; νῠν ἄμμε ὀΐω ἂψ ἀπονοστήσειν – εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς, Il. 1, 60; ἦ γάρ κεν δειλόςκαλεοίμην, εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, wenn wirklich, 1, 294; vgl. 574; Plat. Conv. 218 c Theaet. 166 b; – auch in indirecter Frage, κατάλεξον εἰ δὴ ἐξ αὐτοῖο τόσος παῖς εἶς, ob du wirklich bist, Od. 1, 206. S. δή.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 723.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: