εἴσομαι

[744] εἴσομαι, futur. zu εἶμι (Odyss. 15, 213 Iliad. 24, 462) und zu οἶδα, s. εἶμι und εἴδω und vgl. Lehrs Aristarch. ed. 2 p. 148.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 744.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: