ἐῒσος

[745] (ἐῒσος, η, ον, poet. = ἶσος, gleich), nur im fem.: – 1) δαίς, das gleich vertheilte Mahl, an dem jeder Gast gleichen Antheil bekommt, nicht wie sonst die Mächtigeren einen größeren (Apoll. L. H. πρὸς ἴσον ἑκάστῳ διδομένη). Il. 1, 468 u. oft, Schol. ἡ ὁμοίως πᾶσιν ἐπιγινομένη, also nicht, wie Döderlein will, μένει od. ϑυμῷ ἐΐση, = μενοεικής. – 2) νῆες ἐῗσαι, nach Apoll. αἱ ἐξ ἑκατέρου μέρους ἴσως πλέουσαι, die gleichschwebenden, auf dem Kiel gleichgebau'ten Schiffe, Od. 3, 10 u. oft. – 3) ἀσπὶς πάντοσ' ἐΐση, der überall hin gleiche, also vollkommen runde Schild, Il. 12, 294. 13, 157. 17, 7. – 4) φρένες ἔνδον ἐῗσαι, nach den alten Erkl. εὐκρατεῖς, ἀγαϑαί, der sich gleichbleibende, gleichmüthige, oder in sich gleiche, tüchtige Sinn, Od. 11, 337. 14, 178. 18, 249. – 5) von Pferden σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας, über dem Rücken nach der Schnur gleich, Il. 2, 765.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 745.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: