κάτωρ

[1407] κάτωρ, ορος, ὁ, H. h. 6, 55, ein verderbtes Wort, das man von κάζω, κέκασμαι ableitet, = κάστωρ, der Gebieter erkl., oder in ἄκτωρ ändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1407.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: