κατάῤ-ῥτθμος

[1376] κατάῤ-ῥτθμος, im Gleichmaaß, Ebenmaaß, Wohlklang; von übertriebener Künftelei in der Rede, Longin. de sublim. 41, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: