καταῤ-ῤυθμίζω

[1376] καταῤ-ῤυθμίζω, in ein richtiges Verhältniß oder Gleichmaaß der Theile bringen, in Ebenmaaß, Wohlklang bringen, Sp., auch übertr., vgl. z. B. Ath. V, 179 a τὸν ἄγριον γέροντα καὶ φιλοδικαστὴν καταῤῥτϑμιζόμενον εἰς βίον ἥμερον ὑπὸ τοῦ παιδός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1376.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: