κατά-γυνος

[1344] κατά-γυνος, dasselbe; so ist nach mss. bei Arist. de mirab. 88 καταγύνους für καταγύναικας hergestellt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1344.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika