κατά-στεγος

[1381] κατά-στεγος, bedeckt, bedacht; αὐλαί Her. 2, 148; δρόμος Plat. Euthyd. 273 a; νεοττιαί Arist. H. A. 9, 14; σύριγγες Pol. 9, 41, 9; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika