κατα-στείβω

[1381] κατα-στείβω, betreten, ἐφ' ἃς (δαίμονας) τὸ πρῶτον ἵκου καὶ κατέστειψας πέδον Soph. O. C. 468; – niedertreten, Sappho b. Demetr. eloc. 106.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1381.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika