κατά-τεχνος

[1385] κατά-τεχνος, kunstvoll; κίνημα κατατεχνότατον Philodem. 21 (V, 132), verkünstelt; Ar. Av. 920; λόγος Plut. de prof. virt. p. 252.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika