κατα-τεχνο-λογέω

[1385] κατα-τεχνο-λογέω, kunstmäßig behandeln, beschreiben, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika