κατά-φαντος

[1387] κατά-φαντος, oder richtiger καταφαντός, zu bejahen, Ggstz von ἀποφαντός, Suid.; D. L. 7, 65.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika