κατα-φαρμακεύω

[1387] κατα-φαρμακεύω, mit einem Zauber- oder Heilmittel bestreichen, bezaubern, pass., Plat. Phaedr. 242 e; – vergiften, τινά, Plut. Dion. 3. – Uebh. bestreichen, schminken, ποικίλοις φαρμάκοις καταφαρμακεύουσαι τὰ πρόςωπα Luc. Amor. 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika