κατά-φασις

[1388] κατά-φασις, ἡ (κατάφημι), Bejahung, Ggstz ἀπόφασις, Plat. Defin. 413 c; Beistimmung, Arist. Eth. 6, 2, öfter Rhett.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika