κατά-φημι

[1388] κατά-φημι (s. φημί), bejahen, behaupten, Ggstz ἀπόφημι, Arist. Metaphys. 3, 6 u. öfter; beistimmen, οὔποτε μεμφομένων ἂν καταφαίην Soph. O. R. 506, Schol. ἐπαινέσαιμι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika