κατά-ψυξις

[1393] κατά-ψυξις, , das Abkühlen, Erkälten, Hippocr.; Arist. H. A. 8, 2 u. Sp.; – ὁ φόβος κατάψυξίς

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika