καται-βάτις

[1350] καται-βάτις, ιδος, ἡ, fem. zum Vorigen, hinabsteigend, Lyc. 497; τρίβος, hinabführend, abschüssig, Lycophr. 90; κέλευϑος Ap. Rh. 2, 353. 3, 160 u. a. Sp. Aber Θεσσαλὶς κόρη ψευδὴς σελήνης αἰϑέρος καταιβάτις, Sosiphan. bei Schol. Ap. Rh. 3, 533, ist = die den Mond herabzaubernde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1350.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika