καται-βατός

[1350] καται-βατός, poet. = καταβατός, herabsteigend worauf, wodurch man herabsteigen kann, καταιβαταὶ ϑύραι ἀνϑρώποισιν, Eingänge zum Herabsteigen für Menschen, Od. 13, 110.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1350.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika