καταῤ-ῥάκτης

[1374] καταῤ-ῥάκτης, , auch καταράκτης geschrieben, so Strab. V, 238 XIV, 667 nach den besten mss., – 1) der Herabreißende, Herabstürzende (vgl. καταῤῥήγνυμι), bes. – a) Wasserfall, Wasserstrudel; D. Sic. 17, 97; Arr. An. 7, 7, 11 (s. nom. pr.); auch ὄμβρος κατ., Strab. XIV, 640; adjectivisch, wie bei Soph. O. C. 1590, ἐπεὶ δ' ἀφῖκτο τὸν καταῤῥάκτην ὀδόν, die abschüssige Schwelle, die zum Hades hinabführt. – b) Fallthür, Fallgatter; καταῤῥάκτας τῶν πυλῶν διακόψας D. Hal. 8, 67; Plut. Anton. 77; πύλας βαλανάγραις καὶ μοχλοῖς καὶ καταῤῥάκταις ὀχυράς Symp. 7, 5, 3; eine Fall-, Zugbrücke, mit der man auf ein Schiff gehen kann, App. B. C. 5, 82. – 2) ein sich schnell herabstürzender Wasservogel, VLL.; Ar. Av. 887; Arist. de anim. 2, 12; Soph. frg. 641 nannte so die Harpyien.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: