καταῤ-ῥακτήρ

[1374] καταῤ-ῥακτήρ, ῆρος, ὁ, = Folgdm, der Herabreißende, κίρκος Lyc. 169, σίνις 539.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1374.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: