καταῤ-ῥέπω

[1375] καταῤ-ῥέπω, sich auf eine Seite neigen, sich herabsenken; Pol. 6, 10, 7, im Ggstz von ἰσοῤῥοπέω; ἐπί τι, Epicur. D. L. 10, 95. – Trans., herabreißen, -stürzen; τύχη καταῤῥέπει τὸν εὐτυχοῦντα, im Ggstz von ὀρϑοῖ τὸν δυςτυχοῦντα, Soph. Ant. 1143.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: