καταῤ-ῥεπής

[1375] καταῤ-ῥεπής, ές, sich abwärts, auf eine Seite neigend, ἑτεροῤῥεπής erkl. Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1375.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: