κατα-βαρέω

[1339] κατα-βαρέω, durch Lasten niederdrücken, Luc. D. D. 21, 1; auch übertr., τῇ μάχῃ καταβαρεῖσϑαι Pol. 11, 33, 3; ὑπὸ τοῦ πάϑους D. Sic. 19, 24; N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika