κατα-βαρής

[1339] κατα-βαρής, ές, sehr schwer; πλοῖα καταβαρῆ, schwer beladen, D. Cass. 39, 42, a. Sp.; der nom. ist vielleicht κατάβαρυς, s. Lob. zu Phryn. p. 540.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1339.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika