κατα-βοστρυχόω

[1340] κατα-βοστρυχόω, mit Locken reich versehen, ἡ ϑρὶξ καταβοστρυχουμένη, das sich in Locken ringelnde Haar, Eumath. 4 p. 110.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1340.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika