κατα-βουκολέω

[1340] [1340] κατα-βουκολέω, irreführen, täuschen, Them. or. 26 P. 330.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1340-1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika