κατα-βραβεύω

[1341] κατα-βραβεύω, als Kampfrichter gegen Einen entscheiden, übh. verurtheilen; Dem. 21, 93 ἐπιστάμεϑα Στράτωνα ὑπὸ Μειδίου καταβραβευϑέντα; Sp., wie Schol. H. 1, 399.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika