κατα-γέμω

[1342] κατα-γέμω, sehr voll sein von Etwas, τινός, z. B. λείας, Pol. 14, 10, 2; a. Sp.; nur praes. u. impf.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika