κατα-γεμίζω

[1341] [1341] κατα-γεμίζω, beladen, σκάφη ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτῶν D. Cass. 74, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1341-1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika