κατα-γλωττισμός

[1342] κατα-γλωττισμός, , bei Poll. 2, 109 = Vor. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika