κατα-γλώττισμα

[1342] κατα-γλώττισμα, τό, 1) ein wollüstiger Zungenkuß, Ar. Nubb. 51, nach Schol. ὅταν ὁ ἀνὴρ τὴν γλῶτταν αὑτοῦ τῷ τῆς γυναικὸς ἐμβάλλῃ στόματι, nach Moeris περίεργα φιλήματα. – 2) der Gebrauch seltener, ausgesuchter Wörter, Synes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1342.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika