κατα-διώκω

[1346] κατα-διώκω (s. διώκω), verfolgen, Thuc. 2, 84; bis an ein Ziel, εἰς τὴν ϑάλασσαν Xen. Hell. 1, 2, 9; Arist. H. A. 9, 36 u. S0., wie Plut. Alcib. 29; – übertr., τὴν εὐχέρειαν Pol. 6, 42, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1346.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika