κατα-δοκέω

[1346] κατα-δοκέω (s. δοκέω), gegen Einen, von Einem etwas Falsches, Ungünstiges meinen, glauben, Einen beargwöhnen; τοῖσι κατεδόκεον νεοχμὸν ἄν τι ποιέειν, diese, meinten sie, würden Neuerungen anfangen, Her. 9, 99; πάγχυ σφέας καταδόξαντες εἶναι κλῶπας 6, 16; in den meisten Fällen = simplex, ἤκουε τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόκεε 1, 22; οὐ γὰρ ἄν κοτε κατέδοξα, ἔνϑα ἦν, [1346] ich hätte nicht vermuthet, 1, 111. – Auch im pass., καταδοχϑεὶς φονεὺς εἶναι, man argwöhnte von mir, daß ich der Mörder sei, Antiph. 2 β 2; ib. 3 ὑφ' ὑμῶν καταδοκοῦμαι, wofür nachher steht ᾔδειν τήνδε τὴν ὑποψίαν εἰς ἐμὲ οὖσαν; vgl. ib. γ 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1346-1347.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika