κατα-θηλύνω

[1349] κατα-θηλύνω, verweichlichen, weibisch machen, τοὺς Ἕλληνας Luc. Peregr. 19; κατατεϑηλυμμένος oder κατατεϑηλυσμένος Pisc. 31; letztere Form hat Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika