κατα-θήπω

[1349] κατα-θήπω, nur im perf. κατατέϑηπα u. im plusquampf. κατετεϑήπειν, von VLL. durch καταϑαυμάσαι, ἐκπλαγῆναι erkl., bewundern, anstaunen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: