κατα-θνητός

[1349] κατα-θνητός, = simplex, sterblich; οὐ μὲν γάρ τι καταϑνητός γ' ἐτέτυκτο Il. 5, 402; καταϑνητοὶ ἄνϑρωποι; das fem., καταϑνητῇσι γυναιξίν, H. h. Ven. 39. 50; den falschen Accent κατάϑνητος, Il. 5, 901, den Wolf u. Spitzner stehen ließen, hat Bekker berichtigt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika