κατα-θοινάω

[1349] κατα-θοινάω, verschmausen, Aesop. u. a. Sp.; auch im med., κύνες αὐτὸν κατεϑοινήσαντο Diogen. 7, 52; aor. pass., τοῦτον πάντας τοὺς ἰχϑύας καταϑοινηϑῆναι Ath. VII, 283 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika