κατα-θρώσκω

[1349] κατα-θρώσκω (s. ϑρώσκω), herabspringen, bei Hom. nur in tmesi, κὰδ δ' ἔϑορ' ἐς μέσσον Il. 4, 79; καταϑορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων Her. 3, 86; – καταϑρώσκω τὴν αἱμασιάν, darüber wegspringen, 6, 134; – τινός, auf Einen, Nonn. D 23, 220.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika