κατα-θῡμο-βορέω

[1350] κατα-θῡμο-βορέω, = ϑυμοβορέω; φείδεο τῆς ζωῆς, μή μιν καταϑυμοβορήσῃς Pythag. in. vit. Hom. p. 366, das Leben unter herzfressenden Sorgen hinbringen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1350.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika