κατα-κερ-τομέω

[1352] κατα-κερ-τομέω, schelten, verspotten; καὶ καταχαίρω Her. 1, 129; πολλὰ κατεκερτόμησέ νιν 2, 135; Sp., auch τινός, wie Polyaen. 1, 34, 1; Long. 2, 20; καὶ ἐπιχλευάζειν τινί Philo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1352.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika