κατα-κομίζω

[1355] κατα-κομίζω, herab-, herunterbringen, bes. aus der Mitte des Landes nach der Küste hin; σῖτον τῷ στρατεύματι Thuc. 6, 88; παῖδας καὶ γυναῖκας ἐκ τῶν ἀγρῶν κατακομίζειν Dem. 19, 125, vgl. 18, 38; Lycurg. 16 setzt εἰς τὰ τείχη hinzu, also in die Stadt schaffen, wie D. Sic. τὰ ἀπὸ τῆς χώρας εἰς τὴν πόλιν, 12, 39; bes. von Waaren, sie verführen, Strab. XI, 498; κέραμον πανταχόϑεν, einführen, Ath. XI, 784 c. Auch ναῦν ἐκεῖσε, das Schiff dorthin bringen, dort anlanden, Ἀϑήναζε, zurückbringen, Dem. 56, 27. – Med. für sich hinschaffen, ὡραῖα πλοἴοις κατεκομίζοντο Plat. Critia. 118 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1355.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika