κατά-κομος

[1355] κατά-κομος, mit lang herabhangendem Haare, dicht behaart; κόρυς Eur. Bacch. 1185; oft bei Sp, πρόςωπον ἐχίδναις κατάκομον Luc. D. D. 19, 1. Bei Poll. 4, 139 ἡ κατ., eine bestimmte Maske der Bühne.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1355.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: