κατα-κωλύω

[1358] κατα-κωλύω, verhindern; δειπνεῖν κατακωλύεις Ar. Ach. 1088; Xen. Oec. 12, 1; κατεκωλύϑη τοῦ ἐς Σικελίαν πλοῦ, er wurde an der Fahrt verhindert, Dem. 33, 13; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1358.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika