κατα-κωμ-ῳδέω

[1358] κατα-κωμ-ῳδέω, verspotten; Schol. Ar. Vesp. 61 erkl. damit ἐνασελγαίνω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1358.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika