κατα-κῡριεύω

[1357] [1357] κατα-κῡριεύω, = κυριεύω; D. Sic. 14, 64; LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1357-1358.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika