κατα-κῡρόω

[1358] κατα-κῡρόω, bestätigen, bestimmen; μὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσϑαι Soph. Ant. 927; bei der Auktion Einem zuschlagen, Sp. Aber ψήφῳ ϑανάτου κατακυρωϑείς ist = verurtheilt, Eur. Or. 1011.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1358.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika