κατα-μάρπτω

[1362] κατα-μάρπτω (s. μάρπτω), ergreifen, packen, Il. 6, 364; den Fliehenden einholen, 5, 65. 16, 598; Pind. N. 3, 34 u. öfter. – Hesych. führt auch καμμάρψαι an u. erkl. es καταλαβεῖν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1362.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika