κατα-μαργάω

[1362] κατα-μαργάω, ion. -μαργέω, ganz rasend, unsinnig sein, φϑόνῳ Her. 8, 125.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1362.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika